GDPR

Pravila o zaštiti privatnosti
Pravila o zaštiti privatnosti obuhvaćaju sljedeća područja:

Tko prikuplja i obrađuje Vaše podatke
Cilj ovog dokumenta je pružiti svim fizičkim osobama i zainteresiranim stranama jasne informacije o svrhama i načinu obrade osobnih podataka koje zajednički provode Hyundai Hrvatska d.o.o. kao generalni uvoznik Hyundai vozila te AC Kotromanović d.o.o. kao ovlašteni prodajni i servisni partner.
Tko je AC Kotromanović?
Društvo Ac Kotromanović d.o.o. je ovlašteni prodajni i servisni partner za Hyundai vozila.

 

Zajednički voditelji obrade
Hyundai Hrvatska d.o.o. kao ovlašteni uvoznik zajedno s ovlaštenim prodajnim i servisnim partnerom AC Kotromanović d.o.o. zajednički određuju svrhu, obim, zakonitost i način obrade osobnih podataka kupaca i korisnika njihovih usluga koristeći pri tome zajedničke organizacijske i tehničke resurse.
Svrhe obrade osobnih podataka
Društvo AC Kotromanović d.o.o. kao ovlašteni prodajni i servisni partner zajedno s generalnim uvoznikom Hyundai Hrvatska d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih mogućih i stvarnih kupaca i ostalih korisnika usluga (klijenata) u svrhu ugovaranja kupnje, dobave i održavanja motornih vozila i opreme te promocije svojih proizvoda i usluga kao i u svrhu zaštite ljudi i imovine.
Pravila o zaštiti privatnosti opisuju na koji način Hyundai Hrvatska d.o.o. kao generalni uvoznik Hyundai vozila te ovlašteni prodajni i servisni partner AC Kotromanović d.o.o. prikupljaju, obrađuju i pohranjuju Vaše osobne podatke. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na jednoj od zakonitih osnova obrade sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka EU 2016/679 i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018. Uz ova Pravila o zaštiti privatnosti neki od Hyundai proizvoda i usluga (uključujući i neke Hyundai aplikacije) posjeduju svoja pravila o zaštiti privatnosti koja detaljnije opisuju kako se Vaši osobni podaci prikupljaju, obrađuju i pohranjuju.

Kome proslijeđujemo Vaše osobne podatke
Društvo AC Kotromanović d.o.o. kao ovlašteni prodajni i servisni partner za Hyundai vozila Vaše osobne podatke može dati na uvid:

·         Tvrtkama ili drugim organizacijama koje smo angažirali za pružanje usluge u naše ime kao što su tvrtke za web hosting, pružatelji poštanskih usluga, pružatelji analitičkih usluga, servisi za organiziranje događanja i pružatelji informacijskih tehnologija;

·         Tvrtkama ili drugim organizacijama za koje ste nas zatražili ili se pak složili da s njima dijelimo Vaše osobne podatke;

·         Trgovcima i našim partnerima gdje je ovo nužno da bi Vam se pružio proizvod ili usluga;

·         Društvu Hyundai Hrvatska d.o.o. generalni uvoznik za Hyundai vozila

·         društva Hyundai Motor Company sa sjedištem u Seulu;

·         osiguravajuće kuće (Allianz osiguranje, Adriatic osiguranje, Jadransko osiguranje)

·         leasing kuće te banke s kojima surađujemo

·         Audatex, Zastupnik Audatex-a za Hrvatsku je tvrtka Mobile Ekspert d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu;

·         društva Hyundai Motor Europe sa sjedištem u Offenbachu;

·         Profesionalnim savjetnicima (kao što su pravnici i računovođe);

·         Bilo kojoj agenciji za provedbu zakona, sudu, državnom tijelu ili bilo kojoj trećoj strani gdje vjerujemo da je ovo neophodno za udovoljavanje pravne ili regulatorne obveze ili za zaštitu naših prava, prava treće strane ili individualne osobne sigurnosti ili pak za otkrivanje, sprječavanje ili bilo koji drugi način razmatranja slučajeva prevare, sigurnosti i sigurnosnih problema; ili

·         Bilo kojoj trećoj strani koja kupi ili joj mi preneseno sav ili znatan dio naše imovine i poslovanja. Ukoliko se takva prodaja ili prijenos dogodi poduzeti ćemo sve razumne mjere kako bismo osigurali da entitet kojem predajemo Vaše osobne podatke iste koristi u skladu s ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Prijenos Vaših osobnih podataka u treće zemlje
U pojedinim situacijama biti će potrebno proslijediti Vaše osobne podatke unutar grupacije Grand Automotive, što može uključivati i prijenos podataka izvan EU, konkretno Izrael, pri čemu su Vaši podaci u tom slučaju zaštićeni principom adekvatnosti kako je to prihvatila EU. Prilikom svih obrada poduzete su odgovarajuće organizacijske i tehničke zaštitne mjere (poštivajući informacijsku sigurnost) kako bi Vaši podaci bili sigurni i obrade provedene na predviđeni način. Organizacije koje su uključene u obrade Vaših podataka provjerene su sukladno članku 28. GDPR. Ukoliko želite znati više kako Hyundai Hrvatska d.o.o. kao generalni uvoznik Hyundai vozila te AC Kotromanović d.o.o. kao ovlašteni prodajni i servisni partner štite Vaše podatke prilikom prijenosa istih u treće zemlje molimo da nas kontaktirate na adrese navedene u odjeljku „Vaša prava“.

 

Koje ćemo osobne podatke prikupljati i obrađivati
AC Kotromanović d.o.o. kao  ovlašteni prodajni i servisni partner prikuplja sljedeće osobne podatke:

Dodatno mi:

·         možemo kombinirati informacije koje posjedujemo s informacijama o Vama ili Vašim interesima, informacijama o Vašem socioekonomskom i sociodemografskom statusu, mrežnim identifikatorima i trenutnim kontakt detaljima koje su prikupljene od treće strane kao što su marketinške agencije.

·         AC Kotromanović d.o.o. (ili treće strane koje su ovlaštene koristiti sustav u iste svrhe) informacije o prethodnim popravcima ili servisima može dati na uvid bilo kojem trgovcu automobila ili mehaničaru diljem svijeta koji trebaju popraviti ili servisirati Vaše vozilo. Informacije u sustavu AC Kotromanović d.o.o. također koristi kako bi omogućio dijagnostiku, popravak Vašeg vozila, za upravljanje i primjenu jamstvenih te sličnih proizvoda i usluga, za sigurnost proizvoda, u svrhu istraživanja i razvoja te kako bi udovoljio zakonskim obvezama.

·         Hyundai Hrvatska d.o.o. kao generalni uvoznik Hyundai vozila te ovlašteni prodajni i servisni partner AC Kotromanović d.o.o. slijedom svojih aktivnosti koje izvršavaju a prema očekivanom načinu poslovanja koje odgovara razumnim očekivanjima kupca, koji je njihov klijent, imaju legitimni interes da unaprjeđuju kvalitetu pružene usluge a time i zadovoljstvo kupca, na obostrano prihvatljivom nivou putem obrada prikupljenih osobnih podataka (poput imena i prezimena, kontakt podataka) po izvršenoj usluzi / isporuci vozila.

 

Kako koristimo Vaše osobne podatke
Osobne podatke koje prikupimo putem naše Web stranice koristimo:

Vaše osobne podatke možemo kombinirati i analizirati:

Ovo može uključivati, na primjer, provođenje naše distribucijske strategije, procjenu učinkovitosti naših marketinških i korisničkih usluga, provođenje istraživanja tržišta i identificiranje proizvoda i usluga koje bi Vas mogle zanimati te kontaktiranje Vas u svrhu obavještavanja o takvim proizvodima i uslugama.
Željeli bismo osigurati da su naše komunikacije i interakcije relevantne za Vas čim je više moguće. Kao rezultat navedenog, povremeno bismo mogli koristiti informacije o Vama koje su prikupile treće strane, a koje bi nam pomogle odrediti koji bi Vas Hyundai proizvodi i usluge mogli zanimati. Također bismo mogli u suradnji s trećim stranama prikazati prilagođene oglase na društvenim mrežama ili, ukoliko ste pristali na uporabu kolačića, prilikom pretraživanja interneta/posjeta drugih web stranica . Vaše osobne podatke čuvamo u obliku koji se može identificirati a u vremenskom periodu koji je razumno potreban da bi se ispunile svrhe za koje smo te podatke prikupili i kako bismo se pridržavali naših zakonskih obveza. Ovo općenito znači čuvanje Vaših osobnih podataka dok vrijedi jedno od navedenog:

·         Vaši osobni podaci su razumno potrebni kako bi Vam se pružile usluge koje ste zatražili za sebe;

·         Vaši osobni podaci su razumno potrebni kako bismo mi zaštitili i branili naša prava ili vlasništvo (ovo je općenito relevantno uz zakonski ograničen vremenski period); ili

·         smo drugačije obvezni sačuvati Vaše osobne podatke, zbog važećih zakona ili regulativa (uključujući obveze zadržavanja podataka koje su definirane poreznim i računovodstvenim zakonima).

 

Na koje se pravne osnove pozivamo prilikom korištenja Vaših osobnih podataka
Postoji više pravnih osnova na koje se pozivamo kako bismo koristili Vaše osobne podatke te ćemo prikupljati i koristiti Vaše osobne podatke u sljedećim situacijama:
tamo gdje je upotreba Vaših osobnih podataka nužna za izvršavanje jednog ili više ugovora u kojima osobno sudjelujete ili pak kako bismo poduzeli mjere sukladno Vašim zahtjevima prije sklapanja ugovora. Na primjer, ovi ugovori mogu sadržavati uvjete pod kojima ulazite u natječaj ili sporazume koje sklapate za servisne proizvode;
tamo gdje je upotreba Vaših osobnih podataka unutar naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa organizacija s kojima smo podijelili Vaše osobne podatke te smo osigurali da su Vaši osobni podaci i Vaša prava u odnosu na te informacije zaštićeni. Na primjer, možemo se pozvati na ovu pravnu osnovu ukoliko mi i/ili poduzeća unutar Hyundai Motor Europe grupe i ovlašteni partneri koriste Vaše osobne podatke: za razumijevanje i poboljšanja naših (ili njihovih) proizvoda, usluga i/ili marketinških strategija; u svrhu istraživanja; za upravljanje i poboljšanje povezanosti s Vama i za administrativne svrhe; kako bismo doznali koje bi Vas informacije, proizvodi i usluge mogle vjerojatno zanimati te kako bismo Vam poslali ili pokazali informacije, ponude te online oglase za takve proizvode i usluge; za personalizaciju Vašeg iskustva naših proizvoda i usluga; kako bismo osigurali da se naši proizvodi i usluge dostavljaju i koriste u skladu sa zakonom te odredbama i uvjetima koji se na njih primjenjuju; i tamo gdje je potrebno za zaštitu ili obranu naših prava ili prava drugih ili vlasništva, ili za otkrivanje, sprječavanje ili suzbijanje; prijevara, sigurnosnih problema i problema zaštite privatnosti;
tamo gdje smatramo da je upotreba Vaših osobnih podataka nužna za udovoljavanje zakonskih ili regulatornih obveza kojima smo podložni;
u ograničenim okolnostima gdje smatramo da je potrebno kako bismo zaštitili nečiju sigurnost ili vitalne interese; i
tamo gdje ste pristali. Pozivamo se na Vaš pristanak, na primjer, pri prikupljanju tehničkih informacija poput podataka iz kolačića i sličnih tehnologija, kao što opisujemo u Hyundai vodiču za kolačiće, za upotrebu Vaših osobnih podataka za oglašavanje prema Vama putem e-maila, pošte, telefona i tekstualnih poruka. Vi zadržavate pravo povući Vaš pristanak u bilo kojem trenutku. Za više detalja molimo pogledajte odjeljak ovih Pravila pod imenom ‘Vaša prava’ koji se nalazi ispod.

Koliko dugo zadržavamo Vaše osobne podatke
Vaše osobne podatke nećemo obrađivati dulje nego je to potrebno i predviđeno pojedinom obradom, a što je utvrđeno zakonskim propisima RH kao i Uvjetima o prodaji i servisiranju vozila pojedinih proizvođača automobila, a posebno ime i prezime kupca s podacima o plaćanju čuvaju se sukladno Zakonu o računovodstvu 11 godina, a broj šasije vozila sukladno Zakonu o općoj sigurnosti proizvoda 10 godina te se nakon isteka tog perioda prestaju obrađivati. U slučaju zadržavanja osobnih podataka pri opozivu vozila, u slučaju reklamacija po jamstvu i odgovornosti proizvođača – gdje se potraživanja mogu podnijeti do 12 godina nakon kupnje Vašeg vozila.

Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti
Vezano uz obradu osobnih podataka u nastavku slijedi popis prava koja možete ostvariti:


Pravo na pristup podacima
Imate pravo dobiti potvrdu AC Kotromanović d.o.o. o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na Vas te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka.
Pravo na ispravak
Obrađujemo li Vaše nepotpune ili netočne osobne podatke, u svako doba možete zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu dopunu.
Pravo na brisanje
Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka oslanja na Vašu privolu koju ste povukli. Međutim, morate pritom voditi računa o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših podataka, primjerice zakonom uređene obveze pohranjivanja, postupci u tijeku, postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, itd.


Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka ako osporavate točnost Vaših podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka, ako je obrada Vaših podataka nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje korištenja podataka, ako nam za predviđenu svrhu podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili ako ste na obradu podataka uložili prigovor.
Pravo na prenosivost podataka
Podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše privole ili radi izvršavanja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, ćemo Vam predati na Vaš zahtjev u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih i direktno prenijeti drugom voditelju obrade, ovisno o Vašem zahtjevu.


Pravo na prigovor
Ukoliko smatrate da su Vam povrijeđena prava te da se Vaši osobni podaci neprimjereno koriste možete podnijeti pisani prigovor. AC Kotromanović d.o.o. u takvoj situaciji više neće obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Nadalje, ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Specifično, pravo na prigovor ne bi bilo moguće ostvariti ukoliko je obrada osobnih podataka nužna za poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora ili za izvođenje već zaključenog ugovora.
Pravo na izuzeće pravnih odluka prilikom automatskog donošenja odluka i profiliranja
Uporaba automatizirane obrade za donošenje odluka koristiti će se samo ukoliko se ukaže potreba za sljedećim:
– odluka temeljena na algoritmu nužna je (tj. ne postoji nijedan drugi način postizanja istog cilja) za sklapanje ili izvršavanje ugovora s pojedincem čiji su podaci obrađeni algoritmom
– pojedinac je dao svoju izričitu privolu za odluku temeljenu na algoritmu.
Ukoliko imate pitanja ili nedoumica o tome kako AC Kotromanović d.o.o. koristi Vaše osobne podatke ili želite pristup informacijama koje AC Kotromanović d.o.o. ima o Vama ili želite ostvariti pravo na prigovor ili bilo koje drugo pravo u odnosu na Vaše osobne podatke molimo da nas kontaktirate kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja. Svoje upite, zahtjeve i prigovore na koje imate pravo temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka EU2016/679 možete uputiti ovlaštenom prodavatelju ili serviseru kojemu ste prvo dali svoje osobne podatke u neku od navedenih svrha obrade ili ovlaštenom uvozniku na adresu elektroničke pošte 
kotromanovic.vedran@gmail.com  ili putem pošte na adresu AC Kotromanović d.o.o., , Industrijska zona Jug 5, 31000 Osijek te ukoliko niste zadovoljni odgovorom ili smatrate da su vaša prava prekršena i Agenciji za zaštitu podataka u pisanom obliku na adresu: AZOP, Martićeva 14, 10000 Zagreb ili na adresu elektroničke pošte: azop@azop.hr.
Agencija za zaštitu osobnih podataka nadležna je za provođenje i ispunjavanje svih prava i obaveza iz područja zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Vaš pristanak za primanje marketinških komunikacija od Hyundai Hrvatska d.o.o., možete povući u bilo kojem trenutku.

 

Druge web stranice i društvene mreže
Naša Web stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice koje nisu pod našom kontrolom te nisu obuhvaćene ovim Pravilima o zaštiti privatnosti. Ukoliko pristupite drugim web stranicama putem dostupnih poveznica, operateri tih web stranica mogu prikupljati Vaše informacije te ih koristiti u skladu s njihovim pravilima o zaštiti privatnosti. Njihova pravila o zaštiti privatnosti mogu serazlikovati od naših Pravila. Naša Web stranica Vam također može pružiti mogućnost da podijelite ili pratite informacije o AC Kotromanović d.o.o., samoj Web stranici, o dostupnim proizvodima i/ili uslugama putem Web stranice koristeći alate društvenih mreža treće strane (kao što su aktivna polja na ekranu: “podijeli”, “sviđa mi se” ili “prati”).Ovu mogućnost nudimo kako bismo stvorili interes za našu Web stranicu među članovima Vaših društvenih mreža te Vam dozvoljavamo da dijelite i pratite mišljenja, vijesti i preporuke o Web stranici s Vašim kontaktima. No trebali biste biti svjesni da dijeljenje osobnih podataka s društvenom mrežom može rezultirati prikupljanjem podataka od strane pružatelja društvene mreže te podaci mogu biti javno dostupni uključujući i putem Internet tražilica. Trebali biste uvijek pažljivo pročitati pravila o zaštiti privatnosti web stranice kojoj pristupate ili društvene mreže putem koje dijelite informacije kako biste razumjeli njihove prakse u pogledu privatnosti.

Ažuriranje Pravila o zaštiti privatnosti
Ukoliko tijekom razvoja naše web stranice i implementacije novih zakonskih zahtjeva, novih tehnologija, ili radi unapređenja naših usluga dođe do promjena u načinu na koji koristimo Vaše osobne podatke isto ćemo jasno i vidljivo objaviti na Web stranici. Zbog toga preporučujemo da povremeno pročitate ova pravila o privatnosti. Ukoliko se ne slažete s učinjenim promjenama molimo Vas da se ne služite Web stranicom.